Tegoroczna Niedziela Miłosierdzia miała w naszej parafii wyjątkowy charakter. Młodzież przygotowująca się do udziału w Światowych Dniach Młodzieży aktywnie angażowała się w liturgię, przedstawiała pantomimę oraz rozdawała po Mszach fragmenty z Dzienniczka św. s. Faustyny. Pięknie dziękujemy!

Powrót