Autor Zdzisław Stanisław Wanat

 

 

KRZYŻE GOLGOTY

 

Krzyże Golgoty lub miejsca Czaszki,

To symbol bólu, symbol cierpienia.

Bowiem złoczyńcy z woli Piłata,

Konają na nich za przewinienia.

 

Okrutna kara śmierci na krzyżu,

To wymysł Rzymian dla ostrzeżenia.

Która przestępcom, na oczach wszystkich,

Jest zadawana ręką żołnierza.

 

Wzgórze Golgoty krwią przesiąknięte,

Jest miejscem kaźni, miejscem rozpaczy.

Każdy skazany, na miejscu Czaszki,

Jest krzyżowany, aż życie straci.

 

Te zwykłe kłody zrobione z drzewa,

Ciężkie i brudne, krzywe, wygięte.

W pion oraz w poprzek są ułożone,

Żeby przestępcą zadawać mękę.

 

To drzewo krzyża, nie puszcza pędów,

Drzazgami kłuje, kaleczy ciało.

Na kłodach krzyża golenie łamią,

Żeby skazańców, bardziej bolało.

 

Ktoś by zapytał, dlaczego krzyże,

Ramiona swoje w bok rozkładają?

Za rolę, którą dało im życie,

O przebaczenie Boga błagają.

 

Ileż to drzewo krzyża widziało,

Płaczu, boleści, cierpień i smutku.

Patrząc jak żołnierz ręce przybijał,

Ból krzywił usta, męcząc do skutku.

 

Tam na Golgocie trzy krzyże stały,

W małej bliskości, tuż obok siebie.

Na dwóch, łotrowie grzeszni zawiśli,

Za własne grzech, obrazę w niebie.

 

Na trzecim krzyżu, Najświętsze Ciało,

Zbite, skrwawione, umordowane.

Pomiędzy łotry w bólach wisiało,

Mając na ciele i w sercu ranę.

 

Ojcze Niebieski, Ty na zbawienie,

Dałeś na ziemię Syna swojego.

Będąc niewinnym, zawisł na krzyżu,

Obok dobrego i łotra złego.

 

Rozwarte ręce, przebite nogi,

Bok w głąb przebity włócznią oprawcy.

Głowa skrwawiona cierniem korony,

To otchłań cierpień, naszego Zbawcy.

 

Jezu, na krzyżu włócznią przebity,

Nawet w cierpieniu, kochasz każdego.

Dobrego łotra rozgrzeszasz z grzechu,

Bierzesz go z sobą do Raju Swego.

 

„Eloi, Eloi lema sabachthani’,

Nie jest okrzykiem lęku, rozpaczy.

Jest to modlitwa Syna Bożego.

Za krzyż, cierpienie, śmierć za swych braci

 

Za śmierć, Coś poniósł za nas na krzyżu,

Za miłość krzyża, siłę i męstwo.

Po wszystkie czasy krzyż chcemy wielbić,

Bo tylko w krzyżu, dla nas zwycięstwo.