18 06 2017

 XI Niedziela zwykła

730

+ Stanisławę Jaskot – greg. z podziękowaniem za życie i spokój duszy.

730

+ Dziękczynna w 50 r. urodzin P. Elżbiety Ofiara.

930

Dz. w 18 r. urodzin Mateusza Jesionek i 40 r. ur. Sebastiana Chłopka.

930

Dz. w 35 r. ślubu Elżbiety i Mariana i 5 r. ślubu Ani i Konrada.

1100

+ Marię i Adama Gwizd w 22 r. śmierci.

1100

+ Henryka Starka w 12 r. śmierci.

1100

Chrzty: Leon Gaca, Laura Amanowicz, Bartłomiej Wysocki.

1230

Dzięk. w 55 urodziny Doroty i jej syna Marcina.

1230

Dz. w 20 r. śl. Edyty i Andrzeja, ich dzieci: Ewy i Adama, o Boże bł.

1730

Nabożeństwo czerwcowe.

1800

Dziekczynna w 60 r. urodzin Lidii Jarysz.

 

1019 06 2017

 Poniedziałek

700

+ Stanisławę Jaskot – greg, z podziękowaniem za życie i spokój duszy.

1730

Nabożeństwo czerwcowe.

1800

+ Tadeusza Pietrzyka – od uczestników pogrzebu

1800

+ Piotra Pożyczkę, Paulinę i Huberta Terlikowskich.

20 06 2017

Wtorek 

700

+ Stanisławę Jaskot – greg. , z podziękowaniem za życie i spokój duszy.

1715

Nabożeństwo czerwcowe i Fatimskie.

1800

Dz./bł. o łaskę wiary dla Agnieszki, by uwierzyła w Boże Miłosierdzie.

1800

Dz./bł. w int. Aleksandra Gregorczyka w 4 r. urodzin.

21 06 2017

Środa

700

+ Stanisławę Jaskot – greg.  z podziękowaniem za życie i spokój duszy.

1730

Nabożeństwo czerwcowe

1800

+ Szymona Stępnia – od sąsiadów z bloku.

1800

+ Cecylię, Edwarda i Marka Capałów w rocznice śmierci.

22 06 2017

Czwartek

700

+ Stanisławę Jaskot – greg. z podziękowaniem za jej życie i spokój duszy.

1730

Nabożeństwo czerwcowe.

1800

+ Juliana Pudzianowskiego w 28 r. śmierci.

1800

+ Jana Sałka, Jana, Stefana i Mariannę Drozdów, Monikę Wasiak.

  23 06 2017

     Piątek – Uroczystość NSPJ

700

Dziękczynna w 49 r, urodzin Edyty Kowalczuk

800

W int. dzieci, rodziców i nauczycieli Szk. Podst. nr 6.

1730

Nabożeństwo czerwcowe.

1800

+ Witolda Pawlińskiego – od uczestników pogrzebu.

1800

+ Stanisławę Jaskot – greg. z podziękowaniem za jej życie i spokój duszy.

24 06 2017

   Sobota 

700

+ Stanisławę Jaskot – greg. z podziękowaniem za jej życie i spokój duszy.

700

+ Władysława, Zdzisławę i Marcina Bidzińskich.

1730

Nabożeństwo czerwcowe.

1800

+ Janinę Kozera - imieninowa

1800

+ Wiesława i Jana Paszkowskich.

 

25 06 2017

 XII Niedziela zwykła.

730

 + Marię, Jana, Bogdana Skrok, Izabelę, Celinę Kowalską.

730

 + Stanisławę Jaskot – greg, z podziękowaniem za życie i spokój duszy.

930

+ Mieczysława, Stanisława i Zofię Gromskich.

930

+ Eugenię, Franciszka, Mariana, Stanisława i Józefa Mitak.

1100

+ Jana i Mariannę Gniady.

1100

W int. rodziny Agnieszki i Mariusza, ich dzieci Adama i Franciszka,
o łaskę zdrowia i Boże bł.

1100

Chrzty: Marcel Nowakowski, Antoni Miaz

1230

W int. Anity i Grzegorza Sambor w 5 r. ślubu, oraz ich dzieci: Oli i Piotra o Boże bł. i opiekę Matki Bożej.

1230

W int. Marzeny i Pawła Dychtów, oraz ich dzieci Hani, Szymona i Marysi, o Boże bł. dla całej rodziny.

1730

Nabożeństwo czerwcowe.

1800

+ Szymona Stępnia – od uczestników pogrzebu.