18 03 2018

V Niedziela Wielkiego Postu

700

+ Eugeniusza Krupę – od uczestników pogrzebu.

700

 

900

+ Kazimierę Garbuś w 8 r. śm.

900

+ Dariusza Miałkowskiego – od uczestników pogrzebu.

1000

+ Domicelę Florczak – od uczestników pogrzebu.

1000

Dz./bł. w 50 r. urodzin Pani Iwony, o łaskę zdrowia, Boże bł. – od męża dzieci i wnuków.

1115

Dz. w 18 r. urodzin Michała Różowicza.

1115

Dz. w 18 r. urodzin Macieja.

1230

+ Anastazję i Wacława Faryna. Krystynę i Tadeusza Dobrzyńskich.

1230

Dz./bł. w 45 r. urodzin Danuty i córki Klaudii z okazji imienin.

1230

W int. przyjmującej chrzest Michaliny – Ks. Karol Kostecki.

1230

Chrzty: Michalina Kostecka.

1715

Gorzkie Żale…

1800

+ Józefa Wolaka by wielbił Boga ze świętymi w niebie.

 

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000019 03 2018

Poniedziałek

700

+ Zbigniewa, Józefę i Stefana Matejków, Józefę, Marka, Józefa i Stanisława Krawczyków.

1800

 

1800

+ Janinę Kobus – od uczestników pogrzebu.

20 03 2018

Wtorek

700

O łaskę szybkiego powrotu do zdrowia, dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej dla Pani Jadwigi.

1800

 

1800

+ Felicję Mieszczak – od uczestników pogrzebu.

21 03 2018

Środa

700

 

1800

 

1800

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

22 03 2018

Czwartek

700

 

1800

 

1800

Dz./bł. w 18 r. urodzin Natalii Kulińskiej.

23 03 2018

Piątek

700

 

1800

+ Sylwestra Krzyżanowskiego w 2 r. śmierci.

1900

Droga Krzyżowa ulicami osiedla.

24 03 2018

Sobota – Dzień spowiedzi

700

+ Pawła Jabłońskiego – od sąsiadów.

900

+ Zofię Sagan w 7 r. śm. Piotra, Jana, Michalinę Sagan. Stefana, Mariannę i Jerzego Sochanek.

1600

+ Stanisława w 1 r. śm. i Janinę w 4 r. śm. Karsznia, Henrykę Szarpak. Helenę i Stanisława Karsznia. Józefa i Józefę Wardawych.

1800

+ Annę i Władysława Walczak.

25 03 2018

Niedziela Palmowa Męki Pąńskiej

700

+ Mariannę Tarnowską w 10 r. śmierci.

700

 

900

+ Zofię Stefańską w 1 r. śmierci.

900

 

1000

+ Teresę i Stanisława Nożyńskich i zm. z rodziny.

1000

W int. Pana Zdzisława w 75 r. urodzin.

1115

+ Rozalię Tracz w 14 r. śm. i Jana Tracza w 43 r. śmierci.

1115

 

1230

+ Grzegorza Derletę – od uczestników pogrzebu.

1230

 

1715

Gorzkie Żale…

1800

+ Leszka Dobrowolskiego w 2 r. śm. i Henryka Szymanowicza w 15 r. śm.