20 01 2019

II Niedziela Zwykła

730

+ Władysława Smoleńskiego w 5 r. śm. Rozalię i Ludwika Smoleńskich, zm. z rodz. Smoleńskich.

730

+ Mariana Wachowicza – greg.

930

+ Irenę i Henryka Markowskich, księdza Jana Blicharza.

930

Dz/bł w 19 r. urodzin Joanny Błaszczyńskiej, o pomnożenie wiary i pomyślne zdanie matury.

1100

Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Ani w 5 r. urodzin i jej rodziców.

1100

Dzięk. W 39 r. ślubu Marianny i Edwarda Krakowskich, i w int. całej rodziny

1230

+ Zygmunta w 10 r. śm. Jadwigę, Mariannę i Józefa Falkiewiczów. Oraz i int. Michała Falkiewicza w 24 r. urodzin.

1230

W int. Wiktorii Podsiadłej w 18 r. urodzin.

1230

W int. Hani Dycht w dniu 10 urodzin – dziękując Bogu za dar życia i prosząc o Boże bł. i potrzebne łaski.

1230

W int. x Proboszcza – od KŻR.

1800

+ Stanisławę Pasek w 20 r. śm. i Jerzego Pieńkosza.

 

 

 

 

 

 

 

 

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002222 21 01 2019

Poniedziałek

700

+ Babcie i Dziadków.

700

 

1800

+ Mariana Wachowicza – greg.

1800

+ Barbarę Marcula – od ucz. pog.

22 01 2019

Wtorek

700

+ Mariana Wachowicza – greg.

700

 

1800

+ Janinę Kobus w 1 r. sm.

1800

+ Piotra Sagan w 1 r. śm. Zofię Michalinę i Jana Sagan, Jerzego, Mariannę i Stefana Sochanków.

23 01 2019

Środa

700

+ Mariana Wachowicza – greg.

1800

Dzięk. W 86 r. urodzin Celiny Bartoszewskiej.

1800

W int. Babci Leokadii w 69 r. urodzin – od wnuczki Klary.

24 01 2019

Czwartek

700

+ Mariana Wachowicza – greg.

700

 

1800

+ Barbarę Głogowską w 19 r. śm. i jej rodziców.

1800

+ Bolesława Sosnowskiego – o radość życia wiecznego w niebie.

25 01 2019

Piątek

700

+ Andrzeja Gregorczyka w 10 r. śm.

700

 

1800

 

1800

+ Mariana Wachowicza – greg.

26 01 2019

Sobota

700

+ Jadwigę Falkiewicz – od ucz. pog.

700

 

1800

+ Jadwigę Maciocha – od ucz. pog.

1800

+ Mariana Wachowicza – greg.

27 01 2019

III Niedziela Zwykła

730

+ Edwarda Tomczyka, Stefanię i Kazimierza Kaczmarczyków.

730

 

930

Dz/bł. w 3 r. urodzin Gabrysi Stefańskiej.

930

+ Mariana Wachowicza – greg.

1100

+ Antoniego w 2 r. śm. Marię i Jana Frączyk, Stanisławę Rudgowską

1100

+ Marię i Władysława Szendoł.

1230

Dz/bł w int. Poli i Szymona w 3 r. urodzin, oraz dziadków i babcie: Danutę, Leopolda, Anastazję, Waldemara, prababcię Halinę.

1230

 

1230

 

1800

+ Mariana Barańskiego w 19 r. śm. Irenę Barańską, Jana Niewiadomskiego.

NOWA STRONA INTERNETOWA

Zapraszamy na nową stronę naszej parafii: http://swpiotr.radom.pl